LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

* Thời gian tiếp công dân:

- Mùa hè:

+ Buổi sáng : từ 7giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều : từ 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút.

  • Mùa đông:

+ Buổi sáng : từ 7giờ 15 phút đến 11 giờ 45 phút.

+ Buổi chiều : từ 13 giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút.

 

Thứ

Trực lãnh đạo và tiếp công dân

Sáng

Chiều

2

Dương Văn Chung

Dương Văn Chung

3

Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Xuân Hoàng

4

Dương Văn Duy

Dương Văn Duy

5

Dương Văn Chung

Dương Văn Chung

6

Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Xuân Hoàng

7

Dương Văn Duy

Dương Văn Duy

CN

 

 

 

Chú ý: - GVCN và các thành viên khác tự bố trí, sắp xếp lịch theo công việc tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7);

- Nếu Lãnh đạo đi họp trùng ngày trực, sẽ ủy quyền 01 thành viên của Ban tiếp công dân trực thay./.