Trường THPT Nhã Nam đã tổng vệ sinh, phun phòng dịch, chuẩn bị chào đón các em học sinh trở lại học tập và rèn luyện.