THỜI KHÓA BIỂU HK2 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 18/1/2020
              
ThứBuổiTiết10A110A210A310A410A510A610A710A8
2S1Chào cờ-T.QuếChào cờ-T.MinhChào cờ-C.LiênChào cờ-C.TrangChào cờ-C.HuongChào cờ-T.NinhChào cờ-C.MaiChào cờ-T.Tiến
2Ngoại ngữ-C.LanGDCD-C.Yến(CD)Thể dục-C.TuấnToán-C.TrangVật lí-T.QuếHóa học-C.MaiTin học-T.ChungThể dục-T.Tiến
3Hóa học-T.HoàngToán-H.HươngVật lí-T.KhánhVật lí-T.ChiếnToán-T.NinhTin học-C.TrangGDCD-C.Yến(CD)Ngoại ngữ-C.Lan
4Lịch Sử-C.MếnVật lí-T.KhánhToán-H.HươngHóa học-C.HuongGDCD-C.HàNgoại ngữ-C.LanVật lí-T.ChiếnHóa học-C.Mai
5Toán-C.TrangCông nghệ-T.ThủyHóa học-C.LiênGDCD-C.HàNgoại ngữ-C.LanVật lí-T.ChiếnToán-H.HươngToán-T.Ninh
C1        
2        
3        
4        
5        
3S1Lịch Sử-C.MếnNgữ văn-C.XuyếnToán-H.HươngNgữ văn-C.Hằng (V)Toán-T.NinhGD QP-T.TiếnCông nghệ-C.Yến(S)Ngữ văn-C.Thúy
2Ngữ văn-C.ThúyNgoại ngữ-C.QuyênNgoại ngữ-C.LanVật lí-T.ChiếnToán-T.NinhĐịa Lí-C.BìnhLịch Sử-C.MếnSinh học-C.Yến(S)
3Hóa học-T.HoàngToán-H.HươngLịch Sử-C.Oanh(Sử)Lịch Sử-C.MếnCông nghệ-C.Yến(S)Ngoại ngữ-C.LanNgữ văn-C.TuyếtThể dục-T.Tiến
4Ngoại ngữ-C.LanĐịa Lí-C.BìnhTin học-H.HươngHóa học-C.HuongNgữ văn-C.TuyếtNgữ văn-C.Hằng (V)Ngoại ngữ-C.HằngCông nghệ-C.Yến(S)
5Công nghệ-C.Yến(S)Tin học-H.HươngNgữ văn-C.Hằng (V)Ngoại ngữ-C.QuyênHóa học-C.HuongLịch Sử-C.MếnVật lí-T.ChiếnNgoại ngữ-C.Lan
C1        
2Toán-C.TrangNgữ văn-C.XuyếnToán-H.HươngHóa học-C.Huong Ngoại ngữ-C.LanNgoại ngữ-C.HằngNgữ văn-C.Thúy
3Toán-C.TrangNgữ văn-C.XuyếnToán-H.HươngHóa học-C.Huong Ngoại ngữ-C.LanNgoại ngữ-C.HằngNgữ văn-C.Thúy
4Toán-C.TrangNgữ văn-C.XuyếnToán-H.HươngHóa học-C.Huong Ngoại ngữ-C.LanNgoại ngữ-C.HằngNgữ văn-C.Thúy
5        
4S1GDCD-C.Yến(CD)Ngữ văn-C.XuyếnCông nghệ-T.ThủyNgoại ngữ-C.QuyênNgữ văn-C.TuyếtCông nghệ-C.Yến(S)Toán-H.HươngToán-T.Ninh
2Thể dục-C.TuấnToán-H.HươngLịch Sử-C.Oanh(Sử)Lịch Sử-C.MếnSinh học-C.Yến(S)Ngoại ngữ-C.LanThể dục-T.TìnhTin học-C.My
3Sinh học-C.Yến(S)Toán-H.HươngNgoại ngữ-C.LanThể dục-C.TuấnLịch Sử-C.Oanh(Sử)Toán-T.NinhNgữ văn-C.TuyếtNgữ văn-C.Thúy
4GD QP-T. BiênNgoại ngữ-C.QuyênToán-H.HươngVật lí-T.ChiếnĐịa Lí-C.BìnhSinh học-C.Yến(S)Lịch Sử-C.MếnNgoại ngữ-C.Lan
5Ngữ văn-C.ThúyTin học-H.HươngGD QP-T. BiênĐịa Lí-C.BìnhNgoại ngữ-C.LanVật lí-T.ChiếnCông nghệ-C.Yến(S)Vật lí-T.Khánh
C1        
2Ngoại ngữ-C.Lan Vật lí-T.KhánhVật lí-T.ChiếnNgữ văn-C.TuyếtNgữ văn-C.Hằng (V)Toán-H.HươngToán-T.Ninh
3Ngoại ngữ-C.Lan Vật lí-T.KhánhVật lí-T.ChiếnNgữ văn-C.TuyếtNgữ văn-C.Hằng (V)Toán-H.HươngToán-T.Ninh
4Ngoại ngữ-C.Lan Vật lí-T.KhánhVật lí-T.ChiếnNgữ văn-C.TuyếtNgữ văn-C.Hằng (V)Toán-H.HươngToán-T.Ninh
5        
5S1Toán-C.TrangNgữ văn-C.XuyếnCông nghệ-T.ThủyNgữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.TuyếtLịch Sử-C.MếnSinh học-C.Yến(S)Lịch Sử-C.Oanh(Sử)
2Ngữ văn-C.ThúyLịch Sử-C.Oanh(Sử)Vật lí-T.KhánhCông nghệ-T.ThủyNgoại ngữ-C.LanNgữ văn-C.Hằng (V)Địa Lí-C.BìnhCông nghệ-C.Yến(S)
3Ngoại ngữ-C.LanNgoại ngữ-C.QuyênNgữ văn-C.Hằng (V)Tin học-C.TrangToán-T.NinhCông nghệ-C.Yến(S)Ngữ văn-C.TuyếtVật lí-T.Khánh
4Tin học-C.TrangSinh học-T.MinhNgoại ngữ-C.LanGD QP-T. BiênCông nghệ-C.Yến(S)Toán-T.NinhTin học-T.ChungNgữ văn-C.Thúy
5Công nghệ-C.Yến(S)Vật lí-T.KhánhĐịa Lí-C.BìnhToán-C.TrangHóa học-C.HuongToán-T.NinhNgoại ngữ-C.HằngNgoại ngữ-C.Lan
C1        
2Ngữ văn-C.ThúyNgoại ngữ-C.QuyênSinh học-T.MinhToán-C.TrangToán-T.NinhNgữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.TuyếtNgoại ngữ-C.Lan
3Ngữ văn-C.ThúyNgoại ngữ-C.QuyênSinh học-T.MinhToán-C.TrangToán-T.NinhNgữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.TuyếtNgoại ngữ-C.Lan
4Ngữ văn-C.ThúyNgoại ngữ-C.QuyênSinh học-T.MinhToán-C.TrangToán-T.NinhNgữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.TuyếtNgoại ngữ-C.Lan
5        
6S1Vật lí-T.QuếThể dục-C.TuấnToán-H.HươngNgoại ngữ-C.QuyênGD QP-T.TiếnNgữ văn-C.Hằng (V)Hóa học-C.MaiLịch Sử-C.Oanh(Sử)
2Toán-C.TrangLịch Sử-C.Oanh(Sử)Thể dục-C.TuấnSinh học-T.MinhVật lí-T.QuếThể dục-T.TiếnToán-H.HươngĐịa Lí-C.Bình
3Toán-C.TrangGD QP-T. BiênHóa học-C.LiênNgữ văn-C.Hằng (V)Thể dục-C.TuấnHóa học-C.MaiToán-H.HươngNgữ văn-C.Thúy
4Ngữ văn-C.ThúyNgoại ngữ-C.QuyênSinh học-T.MinhThể dục-C.TuấnTin học-C.MyTin học-C.TrangThể dục-T.TìnhGDCD-C.Yến(CD)
5Địa Lí-C.BìnhHóa học-C.LiênTin học-H.HươngToán-C.TrangLịch Sử-C.Oanh(Sử)GDCD-C.Yến(CD)Ngoại ngữ-C.HằngHóa học-C.Mai
C1        
2        
3        
4        
5        
7S1Tin học-C.TrangThể dục-C.TuấnNgữ văn-C.Hằng (V)Công nghệ-T.ThủyNgữ văn-C.TuyếtToán-T.NinhGD QP-T.TiếnTin học-C.My
2Ngoại ngữ-C.LanNgữ văn-C.XuyếnVật lí-T.KhánhTin học-C.TrangTin học-C.MyNgữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.TuyếtGD QP-T.Tiến
3Vật lí-T.QuếCông nghệ-T.ThủyHóa học-C.LiênToán-C.TrangThể dục-C.TuấnNgoại ngữ-C.LanNgoại ngữ-C.HằngToán-T.Ninh
4Thể dục-C.TuấnHóa học-C.LiênGDCD-C.Yến(CD)Hóa học-C.HuongNgoại ngữ-C.LanThể dục-T.TiếnHóa học-C.MaiToán-T.Ninh
5sinh hoạt-T.Quếsinh hoạt-T.Minhsinh hoạt-C.Liênsinh hoạt-C.Trangsinh hoạt-C.Huongsinh hoạt-T.Ninhsinh hoạt-C.Maisinh hoạt-T.Tiến
C1        
2 Toán-H.HươngHóa học-C.LiênSinh học-T.MinhNgoại ngữ-C.LanToán-T.NinhNgữ văn-C.Tuyết 
3 Toán-H.HươngHóa học-C.LiênSinh học-T.MinhNgoại ngữ-C.LanToán-T.NinhNgữ văn-C.Tuyết 
4 Toán-H.HươngHóa học-C.LiênSinh học-T.MinhNgoại ngữ-C.LanToán-T.NinhNgữ văn-C.Tuyết 
5        
           , ngày 16 tháng 1 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
              
©Prosoft.com.vn          Trang 1
              
              
              
ThứBuổiTiết11A111A211A311A411A511A611A711A8
2S1Chào cờ-C.MyChào cờ-C.HàChào cờ-C.DuyênChào cờ-T.KhánhChào cờ-C.TuấnChào cờ-C.HườngChào cờ-C.Mến(V)Chào cờ-C.Hiền
2Vật lí-T.DũngHóa học-T.ThủyVật lí-T.ChiếnToán-C.MySinh học-T.MinhToán-C.HườngHóa học-C.LiênHóa học-C.Hiền
3Toán-C.MyGDCD-C.HàSinh học-N.HươngHóa học-T.ThủyToán-C.DuyênNgoại ngữ-C.Hông(A)Ngữ văn-C.Mến(V)Sinh học-T.Minh
4Ngữ văn-C.Mến(V)Toán-C.HườngNgoại ngữ-C.Hông(A)Sinh học-N.HươngHóa học-C.LiênVật lí-T.DũngGDCD-C.Nguyên(CD)Toán-C.Duyên
5Sinh học-N.HươngVật lí-T.KhánhToán-C.DuyênNgữ văn-C.Mến(V)Vật lí-T.DũngNgữ văn-C.ThảoToán-C.HườngGDCD-C.Nguyên(CD)
C1        
2        
3        
4        
5        
3S1Tin học-P.PhươngNgữ văn-C.TuyếtCông nghệ-T.SảnLịch Sử-C.Oanh(Sử)GD QP-T. BiênVật lí-T.DũngNgoại ngữ-C.QuyênThể dục-T.Tình
2Địa Lí-C.HồngThể dục-T.TìnhHóa học-C.HiềnHóa học-T.ThủyNgữ văn-C.XuyếnToán-C.HườngGD QP-T. BiênNgoại ngữ-C.Hằng
3Ngoại ngữ-C.QuyênToán-C.HườngVật lí-T.ChiếnTin học-P.PhươngNgoại ngữ-C.HằngThể dục-T.TìnhCông nghệ-T.SảnĐịa Lí-C.Hồng
4Vật lí-T.DũngCông nghệ-T.SảnNgoại ngữ-C.Hông(A)GD QP-T. BiênHóa học-C.LiênTin học-C.HườngThể dục-T.TìnhLịch Sử-C.Oanh(Sử)
5Hóa học-C.HiềnNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-C.TuyếtNgoại ngữ-C.HằngGDCD-C.Nguyên(CD)Hóa học-C.LiênToán-C.HườngGD QP-T. Biên
C1        
2 Ngữ văn-C.TuyếtVật lí-T.ChiếnHóa học-T.Thủy Ngoại ngữ-C.Hông(A)Địa Lí-C.Hồng 
3 Ngữ văn-C.TuyếtVật lí-T.ChiếnHóa học-T.Thủy Ngoại ngữ-C.Hông(A)Địa Lí-C.Hồng 
4 Ngữ văn-C.TuyếtVật lí-T.ChiếnHóa học-T.Thủy Ngoại ngữ-C.Hông(A)Địa Lí-C.Hồng 
5        
4S1Toán-C.MySinh học-N.HươngThể dục-T.TìnhCông nghệ-T.SảnThể dục-C.TuấnGDCD-C.HàLịch Sử-C.Oanh(Sử)Địa Lí-C.Hồng
2Sinh học-N.HươngCông nghệ-T.SảnNgữ văn-C.TuyếtVật lí-T.KhánhNgữ văn-C.XuyếnĐịa Lí-C.HồngNgữ văn-C.Mến(V)Toán-C.Duyên
3GDCD-C.HàThể dục-T.TìnhVật lí-T.ChiếnToán-C.MyToán-C.DuyênCông nghệ-T.SảnNgoại ngữ-C.QuyênVật lí-T.Khánh
4Ngữ văn-C.Mến(V)Vật lí-T.KhánhToán-C.DuyênToán-C.MyCông nghệ-T.SảnThể dục-T.TìnhVật lí-T.DũngNgữ văn-C.Xuyến
5Ngoại ngữ-C.QuyênNgữ văn-C.TuyếtToán-C.DuyênNgữ văn-C.Mến(V)GDCD-C.Nguyên(CD)Lịch Sử-C.Oanh(Sử)Tin học-P.PhươngCông nghệ-T.Sản
C1        
2Ngoại ngữ-C.QuyênToán-C.HườngSinh học-N.HươngToán-C.MyNgữ văn-C.XuyếnĐịa Lí-C.HồngNgữ văn-C.Mến(V)Toán-C.Duyên
3Ngoại ngữ-C.QuyênToán-C.HườngSinh học-N.HươngToán-C.MyNgữ văn-C.XuyếnĐịa Lí-C.HồngNgữ văn-C.Mến(V)Toán-C.Duyên
4Ngoại ngữ-C.QuyênToán-C.HườngSinh học-N.HươngToán-C.MyNgữ văn-C.XuyếnĐịa Lí-C.HồngNgữ văn-C.Mến(V)Toán-C.Duyên
5        
5S1GDCD-C.HàNgoại ngữ-N.HằngThể dục-T.TìnhVật lí-T.KhánhĐịa Lí-C.HồngGD QP-T. BiênNgoại ngữ-C.QuyênCông nghệ-T.Sản
2Ngoại ngữ-C.QuyênLịch Sử-C.QuỳnhCông nghệ-T.SảnĐịa Lí-C.HồngNgoại ngữ-C.HằngGDCD-C.HàThể dục-T.TìnhNgữ văn-C.Xuyến
3Thể dục-T.TìnhTin học-P.PhươngGD QP-T. BiênNgoại ngữ-C.HằngLịch Sử-C.QuỳnhToán-C.HườngĐịa Lí-C.HồngToán-C.Duyên
4Lịch Sử-C.QuỳnhNgữ văn-C.TuyếtToán-C.DuyênThể dục-T.TìnhVật lí-T.DũngNgoại ngữ-C.Hông(A)Toán-C.HườngNgoại ngữ-C.Hằng
5GD QP-T. BiênToán-C.HườngNgữ văn-C.TuyếtNgữ văn-C.Mến(V)Toán-C.DuyênSinh học-T.MinhVật lí-T.DũngGDCD-C.Nguyên(CD)
C1        
2Ngữ văn-C.Mến(V)Ngoại ngữ-N.HằngToán-C.DuyênVật lí-T.KhánhNgoại ngữ-C.HằngNgữ văn-C.ThảoToán-C.HườngNgữ văn-C.Xuyến
3Ngữ văn-C.Mến(V)Ngoại ngữ-N.HằngToán-C.DuyênVật lí-T.KhánhNgoại ngữ-C.HằngNgữ văn-C.ThảoToán-C.HườngNgữ văn-C.Xuyến
4Ngữ văn-C.Mến(V)Ngoại ngữ-N.HằngToán-C.DuyênVật lí-T.KhánhNgoại ngữ-C.HằngNgữ văn-C.ThảoToán-C.HườngNgữ văn-C.Xuyến
5        
6S1Toán-C.MyGD QP-T. BiênTin học-P.PhươngSinh học-N.HươngSinh học-T.MinhCông nghệ-T.SảnĐịa Lí-C.HồngThể dục-T.Tình
2Lịch Sử-C.QuỳnhNgoại ngữ-N.HằngĐịa Lí-C.HồngThể dục-T.TìnhNgoại ngữ-C.HằngHóa học-C.LiênNgoại ngữ-C.QuyênHóa học-C.Hiền
3Thể dục-T.TìnhLịch Sử-C.QuỳnhHóa học-C.HiềnToán-C.MyCông nghệ-T.SảnLịch Sử-C.Oanh(Sử)Sinh học-N.HươngNgoại ngữ-C.Hằng
4Công nghệ-T.SảnSinh học-N.HươngLịch Sử-C.QuỳnhNgoại ngữ-C.HằngĐịa Lí-C.HồngNgoại ngữ-C.Hông(A)Hóa học-C.LiênTin học-P.Phương
5Ngoại ngữ-C.QuyênĐịa Lí-C.HồngSinh học-N.HươngCông nghệ-T.SảnTin học-P.PhươngNgữ văn-C.ThảoGDCD-C.Nguyên(CD)Sinh học-T.Minh
C1        
2        
3        
4        
5        
7S1Ngữ văn-C.Mến(V)Hóa học-T.ThủyHóa học-C.HiềnGDCD-C.HàNgữ văn-C.XuyếnNgữ văn-C.ThảoSinh học-N.HươngVật lí-T.Khánh
2Hóa học-C.HiềnNgoại ngữ-N.HằngSinh học-N.HươngHóa học-T.ThủyThể dục-C.TuấnToán-C.HườngCông nghệ-T.SảnNgoại ngữ-C.Hằng
3Công nghệ-T.SảnToán-C.HườngGDCD-C.HàSinh học-N.HươngToán-C.DuyênNgoại ngữ-C.Hông(A)Ngữ văn-C.Mến(V)Ngữ văn-C.Xuyến
4Toán-C.MyGDCD-C.HàNgoại ngữ-C.Hông(A)Vật lí-T.KhánhNgoại ngữ-C.HằngSinh học-T.MinhToán-C.HườngToán-C.Duyên
5sinh hoạt-C.Mysinh hoạt-C.Hàsinh hoạt-C.Duyênsinh hoạt-T.Khánhsinh hoạt-C.Tuấnsinh hoạt-C.Hườngsinh hoạt-C.Mến(V)sinh hoạt-C.Hiền
C1        
2Toán-C.My Hóa học-C.HiềnSinh học-N.HươngToán-C.DuyênToán-C.HườngNgoại ngữ-C.QuyênNgoại ngữ-C.Hằng
3Toán-C.My Hóa học-C.HiềnSinh học-N.HươngToán-C.DuyênToán-C.HườngNgoại ngữ-C.QuyênNgoại ngữ-C.Hằng
4Toán-C.My Hóa học-C.HiềnSinh học-N.HươngToán-C.DuyênToán-C.HườngNgoại ngữ-C.QuyênNgoại ngữ-C.Hằng
5        
              
©Prosoft.com.vn          Trang 2
ThứBuổiTiết12A112A212A312A412A512A612A712A8
2S1Chào cờ-T.ThủyChào cờ-C.DươngChào cờ-T.ThủyChào cờ-C.HuyềnChào cờ-M.HươngChào cờ-C.LộcChào cờ-C.ThảoChào cờ-C.Yến(CD)
2Ngoại ngữ-C.Hông(A)Địa Lí-C.DươngNgoại ngữ-C.LộcGDCD-C.Nguyên(CD)Sinh học-M.HươngHóa học-C.HuongNgữ văn-C.ThảoCông nghệ-C.Yến(k)
3Vật lí-T.DũngNgoại ngữ-C.LộcSinh học-T.ThủyHóa học-C.HiềnNgữ văn-C.ThảoCông nghệ-C.Yến(k)Toán-C.HuyềnToán-T.Chung
4Tin học-N.HuyềnToán-T.NinhToán-C.HuyềnSinh học-T.ThủyCông nghệ-C.Yến(k)Ngoại ngữ-C.LộcĐịa Lí-C.DươngToán-T.Chung
5Lịch Sử-C.MếnHóa học-C.HuongToán-C.HuyềnĐịa Lí-C.DươngHóa học-C.MaiToán-N.HuyềnCông nghệ-C.Yến(k)Ngoại ngữ-C.Hông(A)
C1        
2        
3        
4        
5        
3S1Hóa học-T.ThủySinh học-M.HươngĐịa Lí-C.HồngNgoại ngữ-N.HằngHóa học-C.MaiTin học-N.HuyềnHóa học-C.HiềnThể dục-T.Quang
2Sinh học-M.HươngLịch Sử-C.QuỳnhHóa học-C.MaiCông nghệ-T.SảnNgoại ngữ-N.HằngThể dục-T.QuangVật lí-T.DũngNgữ văn-C.Hằng (V)
3Toán-N.HuyềnToán-T.NinhThể dục-T.QuangHóa học-C.HiềnĐịa Lí-C.BìnhLịch Sử-C.QuỳnhSinh học-M.HươngNgoại ngữ-C.Hông(A)
4GDCD-C.Nguyên(CD)Tin học-P.PhươngLịch Sử-T.DuyNgữ văn-C.ThúyThể dục-T.QuangToán-N.HuyềnNgoại ngữ-N.HằngLịch Sử-C.Mến
5Ngoại ngữ-C.Hông(A)Công nghệ-T.SảnTin học-P.PhươngNgữ văn-C.ThúyTin học-N.HuyềnVật lí-T.DũngLịch Sử-C.QuỳnhĐịa Lí-C.Bình
C1        
2Lịch Sử-C.MếnToán-T.NinhHóa học-C.MaiHóa học-C.HiềnToán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhToán-C.HuyềnNgữ văn-C.Hằng (V)
3Lịch Sử-C.MếnToán-T.NinhHóa học-C.MaiHóa học-C.HiềnToán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhToán-C.HuyềnNgữ văn-C.Hằng (V)
4Lịch Sử-C.MếnToán-T.NinhHóa học-C.MaiHóa học-C.HiềnToán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhToán-C.HuyềnNgữ văn-C.Hằng (V)
5        
4S1Vật lí-T.DũngThể dục-T.QuangNgữ văn-C.ThúyToán-C.HuyềnTin học-N.HuyềnNgữ văn-C.Mến(V)Tin học-P.PhươngLịch Sử-C.Mến
2Địa Lí-C.BìnhToán-T.NinhNgữ văn-C.ThúyToán-C.HuyềnGDCD-C.Nguyên(CD)Thể dục-T.QuangVật lí-T.DũngTin học-P.Phương
3Thể dục-T.QuangTin học-P.PhươngGDCD-C.Yến(CD)Sinh học-T.ThủyNgữ văn-C.ThảoToán-N.HuyềnGDCD-C.Nguyên(CD)Địa Lí-C.Bình
4Toán-N.HuyềnNgoại ngữ-C.LộcToán-C.HuyềnThể dục-T.QuangNgữ văn-C.ThảoGDCD-C.Nguyên(CD)Lịch Sử-C.QuỳnhGDCD-C.Yến(CD)
5Tin học-N.HuyềnGDCD-C.Yến(CD)Toán-C.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhLịch Sử-C.MếnNgoại ngữ-C.LộcNgữ văn-C.ThảoVật lí-T.Dũng
C1        
2Toán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhSinh học-T.ThủyToán-C.HuyềnHóa học-C.MaiNgoại ngữ-C.LộcNgữ văn-C.ThảoLịch Sử-C.Mến
3Toán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhSinh học-T.ThủyToán-C.HuyềnHóa học-C.MaiNgoại ngữ-C.LộcNgữ văn-C.ThảoLịch Sử-C.Mến
4Toán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhSinh học-T.ThủyToán-C.HuyềnHóa học-C.MaiNgoại ngữ-C.LộcNgữ văn-C.ThảoLịch Sử-C.Mến
5        
5S1Toán-N.HuyềnToán-T.NinhNgữ văn-C.ThúyToán-C.HuyềnThể dục-T.QuangĐịa Lí-C.DươngTin học-P.PhươngVật lí-T.Dũng
2Lịch Sử-C.MếnĐịa Lí-C.DươngTin học-P.PhươngToán-C.HuyềnToán-N.HuyềnVật lí-T.DũngThể dục-T.QuangToán-T.Chung
3Địa Lí-C.BìnhVật lí-T.PhươngThể dục-T.QuangNgữ văn-C.ThúyToán-N.HuyềnHóa học-C.HuongNgoại ngữ-N.HằngToán-T.Chung
4GDCD-C.Nguyên(CD)Thể dục-T.QuangVật lí-T.QuếVật lí-T.PhươngĐịa Lí-C.BìnhNgữ văn-C.Mến(V)Toán-C.HuyềnHóa học-C.Huong
5Ngữ văn-C.Hằng (V)Lịch Sử-C.QuỳnhĐịa Lí-C.HồngVật lí-T.PhươngVật lí-T.QuếTin học-N.HuyềnToán-C.HuyềnNgoại ngữ-C.Hông(A)
C1        
2Ngoại ngữ-C.Hông(A)Ngoại ngữ-C.LộcToán-C.HuyềnVật lí-T.PhươngVật lí-T.QuếToán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhToán-T.Chung
3Ngoại ngữ-C.Hông(A)Ngoại ngữ-C.LộcToán-C.HuyềnVật lí-T.PhươngVật lí-T.QuếToán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhToán-T.Chung
4Ngoại ngữ-C.Hông(A)Ngoại ngữ-C.LộcToán-C.HuyềnVật lí-T.PhươngVật lí-T.QuếToán-N.HuyềnLịch Sử-C.QuỳnhToán-T.Chung
5        
6S1Toán-N.HuyềnGDCD-C.Yến(CD)Ngữ văn-C.ThúyĐịa Lí-C.DươngNgữ văn-C.ThảoNgoại ngữ-C.LộcNgoại ngữ-N.HằngThể dục-T.Quang
2Thể dục-T.QuangNgoại ngữ-C.LộcCông nghệ-T.SảnTin học-P.PhươngToán-N.HuyềnĐịa Lí-C.DươngGDCD-C.Nguyên(CD)GDCD-C.Yến(CD)
3Ngoại ngữ-C.Hông(A)Ngữ văn-C.ThảoNgoại ngữ-C.LộcNgoại ngữ-N.HằngToán-N.HuyềnGDCD-C.Nguyên(CD)Thể dục-T.QuangĐịa Lí-C.Bình
4Địa Lí-C.BìnhNgữ văn-C.ThảoHóa học-C.MaiThể dục-T.QuangVật lí-T.QuếToán-N.HuyềnĐịa Lí-C.DươngNgữ văn-C.Hằng (V)
5Ngữ văn-C.Hằng (V)Địa Lí-C.DươngVật lí-T.QuếNgữ văn-C.ThúyNgoại ngữ-N.HằngLịch Sử-C.QuỳnhHóa học-C.HiềnNgoại ngữ-C.Hông(A)
C1        
2        
3        
4        
5        
7S1Công nghệ-T.SảnNgoại ngữ-C.LộcVật lí-T.QuếVật lí-T.PhươngHóa học-C.MaiSinh học-M.HươngNgoại ngữ-N.HằngTin học-P.Phương
2Ngoại ngữ-C.Hông(A)Vật lí-T.PhươngHóa học-C.MaiTin học-P.PhươngSinh học-M.HươngNgữ văn-C.Mến(V)Địa Lí-C.DươngHóa học-C.Huong
3Hóa học-T.ThủyHóa học-C.HuongNgoại ngữ-C.LộcHóa học-C.HiềnNgoại ngữ-N.HằngĐịa Lí-C.DươngNgữ văn-C.ThảoNgữ văn-C.Hằng (V)
4Ngữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.ThảoSinh học-T.ThủyNgoại ngữ-N.HằngVật lí-T.QuếNgoại ngữ-C.LộcToán-C.HuyềnSinh học-M.Hương
5sinh hoạt-T.Thủysinh hoạt-C.Dươngsinh hoạt-T.Thủysinh hoạt-C.Huyềnsinh hoạt-M.Hươngsinh hoạt-C.Lộcsinh hoạt-C.Thảosinh hoạt-C.Yến(CD)
C1        
2Ngữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.ThảoVật lí-T.QuếSinh học-T.ThủySinh học-M.HươngNgữ văn-C.Mến(V)Ngoại ngữ-N.HằngNgoại ngữ-C.Hông(A)
3Ngữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.ThảoVật lí-T.QuếSinh học-T.ThủySinh học-M.HươngNgữ văn-C.Mến(V)Ngoại ngữ-N.HằngNgoại ngữ-C.Hông(A)
4Ngữ văn-C.Hằng (V)Ngữ văn-C.ThảoVật lí-T.QuếSinh học-T.ThủySinh học-M.HươngNgữ văn-C.Mến(V)Ngoại ngữ-N.HằngNgoại ngữ-C.Hông(A)
5