DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 
STTHọ và tênGiới tínhDân tộcGhi chú
1Giáp Thị Lan AnhNữKinh 
2Nguyễn Thị Kim AnhNữKinh 
3Nguyễn Thị Phương AnhNữKinh 
4Nguyễn Thị Vân AnhNữKinh 
5Trần Thị Vân AnhNữKinh 
6Nguyễn Phương BắcNamKinh 
7Nguyễn Thị Ngọc BíchNữ  
8Nguyễn Thị Ngọc ChâmNữKinh 
9Nguyễn Hà ChiNamKinh 
10Trần Kim ChiNữKinh 
11Hoàng Thị Thanh ChúcNữKinh 
12Phạm Xuân CươngNamKinh 
13Trần Xuân CươngNamKinh 
14Phạm Quỳnh DungNữKinh 
15Đào Thị Thu DuyênNữKinh 
16Lê Khánh DươngNamKinh 
17Nguyễn Tiến ĐạtNamKinh 
18Nguyễn Thanh Hường EmNữKinh 
19Nguyễn Thị GiangNữKinh 
20Nguyễn Văn HiếuNamKinh 
21Nguyễn Hoàng HiệpNamKinh 
22Vũ Đức HuyNamKinh 
23Nguyễn Thị Ngọc HuyềnNữKinh 
24Vũ Việt HùngNamKinh 
25Nguyễn Đắc KiênNamKinh 
26Nguyễn Thị LanNữKinh 
27Lương Ngọc Khánh LinhNữ  
28Nguyễn Thị LinhNữKinh 
29Vũ Khánh LyNữKinh 
30Trần Thị Ngọc MaiNữKinh 
31Nguyễn Khắc MạnhNamKinh 
32Nguyễn Thị MâyNữKinh 
33Nguyễn Trọng MinhNamKinh 
34Nguyễn Văn NguyênNamKinh 
35Trần Nguyên PhươngNữKinh 
36Nguyễn Vinh QuangNamKinh 
37Dương Văn SangNamKinh 
38Trương Thị TâmNữKinh 
39Nguyễn Thành TiếnNamKinh 
40Dương Thị Huyền TrangNữKinh 
41Nguyễn Thị TrangNữKinh 
42Nguyễn Xuân TrườngNamKinh 
43Vũ Anh TúNamKinh