TT

Họ và tên

Chuyên môn

Thời gian công tác

Chức vụ công tác

 1.  

Trần Thị Thu Hằng

GDCD

2002-2009

Giáo viên

 1.  

Dương T Hương Giang

GDCD

2005-2014

Giáo viên

 1.  

Bùi Văn Hải

GDTC

2002-2009

Giáo viên

 1.  

Chu Thanh Nam

GDTC

2002-2005

Giáo viên

 1.  

Hoàng T Hồng Quyên

GDTC

2005-2007

Giáo viên

 1.  

Nguyễn T Thanh Tâm

GDTC

2005-2007

Giáo viên

 1.  

Phùng Thị Ngoan

Hóa học

2000-2007

Giáo viên

 1.  

Triệu Thị Kim Đức

Hóa học

2001-2002

GVHĐ

 1.  

Phạm T Ngọc Phượng

Hóa học

2005-2008

Giáo viên

 1.  

Trịnh Thị Ngọc Toàn

Hóa học

2008-2018

Giáo viên

 1.  

Nguyễn T Thanh Hải

Hóa học

2007-2015

NV-TNTH

 1.  

Tô Lan Phương

Hóa-Sinh

2001-2003

Giáo viên

 1.  

Vi Đình Toóng

KTCN

2000-Nghỉ Hưu 2017

TTCM (2001-2005)

 1.  

Hoàng Thị Tỉnh

Lịch sử

2002 -2007

Giáo viên

 1.  

Phạm T Dung Hạnh

Lịch sử

2003-2009

Giáo viên

 1.  

Hoàng T Trung Thu

Lịch sử

2007-2010

Giáo viên

 1.  

Phạm Thị Loan

Lịch sử

2009-2016

Giáo viên

 1.  

Thân Thu Hương

Lịch sử

2010 -2014

Giáo viên

 1.  

Tống Thị Đức

Ngữ Văn

2001-2006

Giáo viên

 1.  

Ngô Văn Tuần

Ngữ Văn

2003-2008

Giáo viên

 1.  

Thân Tăng Thiện

Ngữ Văn

2005-2019

TTCM (2008-2016)

 1.  

Tống T Minh Hằng

Ngữ Văn

2006-2008

TTCM (2007-2008)

 1.  

Nguyễn T Thanh Hoan

Ngữ Văn

2007-2016

Giáo viên

 1.  

Trần T Thu Hương

Ngữ Văn

2006-Nghỉ Hưu 2015

BTCB- HT (2006-2015)

 1.  

Vi Quang Thụ

Ngữ Văn

2000-Nghỉ Hưu 2005

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Hà

Sinh học

2000-2001

BT ĐTN (2000-2001)

 1.  

Lê Văn Công

Sinh học

2001-2002

GVHĐ

 1.  

Nguyễn Thị Hương

Sinh học

2004-2006

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Văn Hệ

Tiếng Anh

2000-2016

CTCĐ (2010-2016)

 1.  

Tô Thị Lệ Chinh

Tiếng Anh

2000-2001

GVHĐ

 1.  

Nguyễn Thị Lương

Tiếng Anh

2003-2005

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Thủy

Tiếng Anh

2003-2008

Giáo viên

 1.  

Ngô Diệu Hương Ly

Tiếng Anh

2004-2007

Giáo viên

 1.  

Phan Diệu Linh

Tiếng Anh

2005-2016

Giáo viên

 1.  

Đỗ Thị Huyền

Tiếng Anh

2006-2014

Giáo viên

 1.  

Giap Thu Trang

Tiếng Anh

2007-2009

Giáo viên

 1.  

Tạ Thị Luận

Tiếng Anh

2012-2015

Giáo viên

 1.  

Lý Thị Quế

Tiếng Anh

2009-2012

Giáo viên

 1.  

Nguyễn T Ngọc Ngà

Tiếng Anh

2015-2018

Giáo viên

 1.  

Đỗ Thị Nhinh

Tiếng Anh

2018-2020

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Duyên

Tin học

2006-2009

Giáo viên

 1.  

Phan Hoàng Ngân

Tin học

2006-2015

Giáo viên

 1.  

Ngô Quang Long

Toán học

2000-2008

Giáo viên

 1.  

Thân Văn Trung

Toán học

2001-2018

TTCM (2005-2018)

 1.  

Hoàng Tuấn Sang

Toán học

2003-2014

TTCM (2004-2005)

 1.  

Lại Tiến Minh

Toán học

2006-2007

Giáo viên

 1.  

Lương Quỳnh Hoa

Toán học

2005-2015

PBTĐTN (2005-2007; 2013-2014)

 1.  

Nguyễn Văn Chiến

Toán học

2001-2005

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Ngọc Phương

Toán học

2005-2019

TTCM (2018-2019)

 1.  

Phạm Thị Thanh

Toán học

2009-2019

Giáo viên

 1.  

Lã Ngọc Lược

Toán học

2000-2006

BTCB- HT (2000-2006)

 1.  

Nguyễn T Thanh Huyền

Vật lý

2000-2008

Giáo viên

 1.  

Lê Văn Tuynh

Vật lý

2000-2004

Phó HT (2000-2004)

 1.  

Ngô Duy Khương

Vật lý

2004-2014

Phó HT (2004-2014)

 1.  

Nguyễn Bá Thế

Văn thư

2000- Nghỉ Hưu 2008

TTVP (2000-2008)

 1.  

Nguyễn Văn Năm

Kế toán

2000-2013

Nhân viên

 1.  

Nguyễn T Ngọc Bích

Văn thư

2005-2011

TTVP (2008-2012)

 1.  

Nguyễn Thị Hương

Y tế

2008-2012

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Thị Thư

Văn thư

2012-2014

TTVP (2013-2014)

 1.  

Dương Hồng Liên

Thư viện

2000- Nghỉ Hưu 2018

Nhân viên