Học sinh lớp 10 thăm quan phòng truyền thống nhân dịp năm học mới