Thông tin chi tiết:
Các thành Viên tổ văn phòng
Họ và tên Các thành Viên tổ văn phòng
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
sttHọ và tênTrình độChức vụNhiệm vụ
1Trịnh Thị HạnhĐHTổ trưởng Kế Toán
2Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên Y tế
3Chu Thị VânTrC Văn thư
4Lê Thị CaThS TN-TH