Thông tin chi tiết:
DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
Họ và tên DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

XEM TẠI ĐÂY: DanhSachCanBo.xls