Thông tin chi tiết:
DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NHÃ NAM  NHIỆM KỲ 2020-2021
Họ và tên DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NHÃ NAM NHIỆM KỲ 2020-2021
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

 

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NHÃ NAM

NHIỆM KỲ 2020 - 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chi đoàn

Chức Vụ

Ghi chú

 

1

Nguyễn Ngọc Huyền

1995

GV

UV BCH

 

 

2

Thân Ngọc Phương

1982

GV

BT Đoàn Trường

 

 

3

Nguyễn Thị Hằng

1996

GV

UV BTV

 

 

4

Nguyễn Thị Lệ Quyên

1996

GV

UV BTV

 

 

5

Vũ Thị Minh Xuyến

1992

GV

PBT Đoàn Trường

 

 

6

Đỗ Thị Ngọc Ánh

2003

12A7

PBT Đoàn Trường

 

 

7

Trần Thuỷ Tiên

2003

12A6

UV BCH

 

 

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung

2003

12A3

BT Chi đoàn

 

 

9

Nguyễn Thị Mai Thanh

2003

12A4

BT Chi đoàn

 

 

10

Vũ Thuỳ Trang

2003

12A5

BT Chi đoàn

 

 

11

Lương Thu Uyên

2004

11A3

BT Chi đoàn

 

 

12

Đặng Phương Thanh

2004

11A4

BT Chi đoàn

 

 

13

Thân Thị Hân

2004

11A5

BT Chi đoàn

 

 

14

Đào Hồng Anh

2004

11A6

BT Chi đoàn

 

 

15

Dương Thị Huyền Trang

2003

12A8

BT Chi đoàn