Thông tin chi tiết:
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NHÃ NAM  NHIỆM KỲ 2018-2022
Họ và tên DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NHÃ NAM NHIỆM KỲ 2018-2022
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NHÃ NAM

NHIỆM KỲ 2018-2022

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TRỊNH THỊ MINH HƯƠNG

CHỦ TỊCH

 

2

TRỊNH THỊ HẠNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

3

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

NỮ CÔNG

 

4

LÊ SỸ TÌNH

ỦY VIÊN

 

5

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

ỦY VIÊN