Thông tin chi tiết:
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2019
Họ và tên DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2019
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NHÃ NAM

 

DANH SÁCH

Đảng viên năm 2020-2021

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày kết nạp vào Đảng

Nơi Sinh

Ghi chú

 

Tổ Đảng số 1

 

 

 

 

1

Trịnh Thị Minh Hương

11/01/1980

03/11/2007

Liên Sơn

Tổ trưởng

2

Dương Văn Chung

12/3/1980

19/5/2005

Song Vân

 

3

Nguyễn Văn Thủy

15/4/1975

08/10/2002

An Dương

 

4

Hoàng Lê Minh

18/4/1978

06/7/2004

An Thượng

 

5

Dương Thị Thúy Mến

03/4/1984

01/12/2008

An Dương

 

6

Nguyễn Thị Thảo

13/9/1982

03/12/2012

Nhã Nam

 

7

Lê Sỹ Tình

1981

03/11/2014

Cao Xá

 

8

Dương Thị Quỳnh

11/11/1988

03/11/2018

Thọ Xương - Bắc Giang

 

9

Lê Thị Tuấn

30/10/1983

03/10/2016

Nông Cống-Thanh Hóa

 

10

Phạm Văn Phương

19/8/1980

03/7/2017

Ngọc Thiện - Tân Yên

 

11

 

 

 

 

 

 

Tổ Đảng số 2

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thu Hương

14/8/1979

01/12/2008

TT Cao Thượng

Tổ trưởng

2

Vũ Khắc Quang

03/6/1973

15/12/1999

Thái Hưng-Thái Thụy

 

3

Thân Ngọc Phương

15/6/1982

05/6/2012

Hợp Đức

 

4

Trịnh Thị Hạnh

15/9/1982

10/9/2010

Nhã Nam

 

5

Nguyễn Thị Thu Hương

1990

05/9/2013

Nhã Nam

 

6

Bùi Thị Mến

1982

03/11/2014

Phồn Xương-Yên Thế

 

7

Nguyễn Thị Hồng Hà

1981

03/11/2014

Nhã Nam

 

8

Nguyễn Thị Lộc

1986

03/12/2015

An Dương

 

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

13/11/1980

03/10/2016

Cao Xá-Tân Yên

 

10

Nguyễn Thị Hồng

16/8/1991

03/7/2017

Minh Đức - Việt Yên

 

11

Giáp Văn Biên

26/02/1984

07/11/2017

Tân Trung - Tân Yên

 

 

Tổ Đảng số 3

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tiến

02/7/1980

03/11/2007

Cao Xá

Tổ trưởng

2

Dương Văn Duy

28/10/1961

11/3/1993

Nhã Nam

 

3

Chu Thị Hồng

30/7/1979

24/5/2008

TT Ba Hàng

 

4

Nguyễn Thị Duyên

16/02/1979

02/9/2005

Hợp Đức

 

5

Nguyễn Thị Bích Nguyên

03/02/1981

05/6/2012

Phù Khê-Từ Sơn

 

6

Bùi Quang Chiến

1984

04/11/2013

Cao Xá

 

7

Chu Thị Vân

16/11/1982

03/3/2005

Tiên lục-Lạng Giang

 

8

Nguyễn Thị YếnK

07/01/1982

03/10/2016

Nhã Nam-Tân Yên

 

9

Nguyễn Thị Liên

27/2/1982

09/9/2019

Cao Thượng-Tân Yên

 

10

 

 

 

 

 

 

Tổ Đảng số 4

 

 

 

 

1

Nguyễn Duy Sản

01/01/1980

02/8/2007

Liên Chung

Tổ trưởng

2

Ngô Thị Thúy Hằng

10/10/1979

02/9/2010

Đông Sơn-Yên Thế

 

3

Giáp Thị Dương

19/8/1984

05/9/2011

Việt Lập

 

4

Nguyễn Xuân Hoàng

01/10/1979

07/11/2009

Hợp Đức

 

5

Hoàng Thị Thanh Bình

23/4/1980

19/5/2005

Đồng Hỷ

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1985

03/10/2014

Tân Trung

 

7

Hoàng Thị Thu Hương

1991

03/11/2014

Ngọc Vân

 

8

Lê Thị Ca

18/3/1985

13/9/2013

Quang Tiến

 

9

Nguyễn Thị Yến G

24/8/1980

03/10/2016

Liên Sơn-Tân Yên

 

10

Nguyễn Văn Khánh

14/9/1982

03/11/2018

Liên Sơn -Tân Yên

 

11