Kết quả thẩm định các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong đơn vị công lập trực thuộc Sở GĐ-ĐT năm học 2019 - 2020